مشخصات فنی خاک تونسیل "فوشان فنگ"
1-تونسیل گرید 1101
درجه رنگبری :5/3 برمبنا رنگ روغن خام پایه هفت
آنالیز دانه بندی:
مش: 13 200 325 400
عبوری% 100 99 92 88
خشک = 3.5 PH
فیلتراسیون= 20 گرم در15دقیقه
رطوبت=7.5%
2- تونسیل گرید 1010
درجه رنگبری :5/5 برمبنا رنگ روغن خام پایه هفت
آنالیز دانه بندی:
مش: 13 200 325 400
عبوری% 77 65 50 40
خشک = 3.3 PH
فیلتراسیون= 42 گرم در15دقیقه
رطوبت=7%
فروش:شرکت گوهران اصفهان –تلفن 03114530806--09131193327
موارد کاربرد خاک رنگبر:
1-تصفیه روغن –روغن سوخته-روغن خوراکی
2-تصفیه گازوئیل –تینر-وازلین-پارافین
3-تصفیه وتولید کنسانتره آب میوه
4-جرم گیری ورنگبری از محلول های شیمیایی
5-شفاف سازی محلولهای شیمیایی